Chevrolet Košice

Chevrolet Košice

SWAM servis s.r.o.
Vozárova 1
040 17 Košice
Slovensko

recepcia: 055/72 838 71

predaj

Dr. Jana Pribilincová
vedúca predaja vozidiel
tel: 055/72 838 15, 72 838 71
mobil: 0903467363
fax: 055/72 838 36
e-mail: pribilincova@swam.sk

servis

Ing. Karol Hajduk
prijímací technik
tel: 055/72 838 32, 72 838 71
fax: 055/72 838 44
e-mail: hajduk@swam.sk

Milan Vajda
vedúci servisu
tel: 055/72 838 30, 72 838 71
mobil: 0903467362
fax: 055/72 838 44
e-mail: vajda@swam.sk

predaj náhradných dielov

Róbert Szabó
predaca náhradných dielov Chevrolet
tel: 055/72 838 38, 72 838 71
fax: 055/72 838 44
e-mail: sklad@swam.sk

Chevrolet Košice
Vaša otázka
Meno
Priezvisko
Telefón
Email